НАКАЗИ ТА ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Концепція Нової української школи (схвалено рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 27.10.2016 року)

 

  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392)

 

Лист ДНУ ІМЗО №22.1/10-2876 від 22.08.2019 "Методичні рекомендації щодо розвитку - STEM освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти  у 2019/2020 навчальному році»

 Лист МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 року «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів  у 2018/2019 навчальному році»

  Лист ДНУ ІМЗО №21.1/10-2573 від 19.07.2018 "Методичні рекомендації щодо впровадження - STEM освіти у загальноосвітніх та позашкільних     навчальних закладах України на 2018/2019 навчальний рік"

 Лист МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017 року  «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у  загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

 Лист ДНУ ІМЗО №21.1/10-1470 від 13.07.2017 "Методичні рекомендації щодо впровадження - STEM освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік"

 Наказ МОН України № 804 від 07.06.2017«Про затвердження навчальних програм для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних           закладів»

 Наказ МОН України №68 від 30.01.2015 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.03.2015 року за №337/26782 "Про затвердження  Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки" 

 Наказ МОН України № 641 від 16.06.2015 року "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо  реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у  загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ МОНмолодьспорту України № 1423 від 14 грудня 2012 року "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН України № 1222 від 21.08.2013 року "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

Наказ МОН України № 496 від 03.06.2008 року "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист МОН України № 1/9-61 від 06.02.2008 року "Про Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, зі змінами внесеними згідно з наказом МОНмолодьспорту № 1473 від 20.12.2011 року, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013року "Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ МОН України №1369 від 07.12.2018 року "Про затвердження  Порядку проведення  державної підсумкової атестації" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року за № 8/32979

     Наказ МОН України №826 від 14.07.2016  "Про затвердження  навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів "

 

     Наказ МОН України №621 від 08.05.2019 року "Про затвердження  Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти"               Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.05.2019 року за № 555/33526

   Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти Затверджене наказом МОН України 12.01.2016 №8 (у редакції наказу МОН      України від 10.07.2019 №955, зареєстрованого     в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 за №852/33823)